Padder


Grøn frø
Da vi fik lavet vores lille sø på gårdspladsen, fik vi også "importeret" et par grønne frøer. Lige siden har bassinet haft en bestand af frøer. De små overvintrer hos os og starter næste år som middelstore frøer. De første par år blev de hele næste år. Nogle begyndte faktisk at kvække. 3. år foretog de så parring og lægning af æg, hvorefter de stille forsvandt, således der kun var en enkelt eller ingen tilbage sidst på året, og bassinet var overladt til de nye generationer.

Vi gætter på at frøerne er vandret til andre spændende steder, f.eks. en nærliggende mergelgrav, hvor vi kan høre frøerne kvække.
Nogle år har vi være virkelig bange for ynglen, men der er kommet store fremmede frøer, som har ynglet hos os. En af naboerne havde en stor hunfrø boende ved et fuglebad. Hun kom 2 år i træk for at yngle. Hun var her en måneds tid, og så væk igen.

Der er altså megen frøvandring. Midt på eftermiddagen har vi 3 gange set en frø på vandring. 2 ind ad porten højt hoppende. Billedet viser den sidst ankomne på vores cement, inden den straks efter hoppede i bassinet. Det er en han. En anden gang hoppede frøen hele gårdspladsen rundt inden den havnede i vandet. Glæden er selvfølgelig lidt mindre, når man på samme måde ser en på vej ud af porten.

Frøerne giver meget liv. Flotte udspring når man går forbi. Sådan en 4-5 stykker i synkronspring er noget der rykker. Eller når de sidder ved kanten og snupper insekter ved at hoppe op, slå tungen ud for derefter at lande med et plask i vandet. Det er rigtig hyggeligt på en stille sommeraften.
Når vi har gæster kan man altid more sig med af opdage et par frøer, og vores børnebørn har været lykkelige, når de har pillet en fornærmet frø ud af fangstnettet.

Springfrø
I efteråret 2008 satte jeg en række tudsekasser ud under bøgehækken, der omkranser urtehaven. Om det er derfor eller af andre årsager vides ikke, men fakstisk var der næste forår en springfrø i urtehaven. Kun set 3 gange og desværre fik jeg ikke taget noget billede af den.

Skrubtudse
Der var skrubtudser på gården, da vi flyttede ind i 1972. De næstfølgende år kæmpede vi stærkt med især en meget stor tudse, som havde forelsket sig i vores badeværelse. Så snart døren var åben, hvilket var ret almindeligt med 2 mindre børn og en hund, så den straks sit snit til at vandre ind. De første gange var der godt nok postyr fra fruens side, men senere fandt hun det også hyggeligt, selv om det altid var mig det forsigtigt bar den ud.
Siden har vi kun sporadisk set skruptudser, men her i foråret 2009 er den dog stadig her.

Grønbroget Tudse
I 2006 så vi for første gang den grønbrogede tudse. Det var dens afkom som havde ført et liv som haletudse og i eftersommeren dukkede op som små tudser, hvor de straks invaderede de omkringliggende bygninger. Det er de underligste steder de søger hen. Da jeg slog cement-dørtrinet op til bryggerset, kom der 4-5 frem. De sammen med andre, der var søgt ind i mit grovkøkken, blev sat ud i drivhuset, hvor vi næste sommer havde stor glæde af dem. Både fordi tudserne rensede drivhuset for diverse insekter, så vi det år ikke havde huller i tomaterne, men også fordi vores børnebørn her kunne gå over og let finde et par tudser. Rigtig hyggeligt.
Vi havde et stille år i 2008 men også i år invaderer de små frøer vores grovkøkken og bliver sat ud i drivhuset. Man skal passe på, hvor man går, når man om aftenen beværet sig rundt i grovkøkken og tilstødende rum.
I en periode i 2008 hvor jeg var ude at fyre i mit brændefyr ved 23-tiden mødte jeg en stor grønbroget tudse på vej ind til huset. Jeg forestillede mig at den var på til sit overnatningskvarter i en rottekasse, der stod ved huset. Måske var den på vej ind til søen for at drikke? Men i hvert fald afstedkom det, at jeg byggede en række tudsekasser, og satte dem under bøgehækken ved urtehaven. Måske går padderne i dem, eller måske er det mus eller mosegrise eller det der er værre.
I sommeren 2009 og fremefter har vi haft grønbroget tudse i vores grovkøkken. De bor vistnok bag komfuret. I sommers, hvor vi sov i rummet ved siden af, så vi tudserne om natten,når vi var oppe. og i hele perioden har vi fundet deres eskrementer rundt omkring.

Lille Vandsalamander
Søen rummer en bestand af den lille vandsalamander. Den er temmelig sky, og man ser den ikke i det daglige. Men når vi renser planter op fra søen, eller når børnebørnene netfisker kommer den frem, somme tider flere af gangen. Derfor ved vi at der er en hel del.