Dyr i have og omegn


Vi har stor glæde af vores varierede dyreliv i haven. Det ser vi som et bevis på at haven er sund og velegnet for liv.

Det er et godt levested for fugle med træer og buske som gemmesteder, rigeligt med føde i haven og på vores 3 foderbrætter, tilgængeligt vand i vores sø på gårdspladsen samt bosteder i form af mange opsatte fuglekasser.
Foderbrætterne med 2 på gårdspladsen og 1 foran køkkenvinduet, er alle placeres i træer eller tæt ved buske, for at yde fuglene beskyttelse mod byens rovfugl: spurvehøgen.

Kattene udgør ingen trussel mod fuglene kun mod foderet på foderbrættet. Derfor er de 2 brætter hængt op og det 3. sat på et jernrør. Et tidligere sådant blev dog invaderet af en kat, der havde specialiseret sig i et raskt lille tilløb, med efterfølgende løb op ad jernrøret for derefter at hage sig fast i foderbrættet og til sidst hale sig helt op, hvor den så i fred og ro kunne tømme brættet. Ophængning gør det svært for kattene. Fra køkkenvinduet har vi set flere gøre forsøg på at komme ned på det ophængte hus i vores Muzo-æbletræ foran køkkenvinduet. Men endnu er det ikke lykkedes. Så selvom kattene er lige så trofaste gæster som fuglene ved foderbrættet, må de nøjes med at samle op fra jorden, hvad fuglene smider ud.

Foruden de ynglende fugle har vi også sporadiske gæster, som kan ses i, over eller tæt på haven. Her er de mest interessante trane og havørn.

Pattedyrene er selvfølgelig også repræsenteret. På stille sommeraftener kan vi høre rådyrhannerne brøle og dyrene ser vi meget færdes på markerne, hvor vi også ser enkelte harer.
Ræv ses på markerne og undertiden også spor efter den i haven.
Gnaverne findes i urtehaven, såvel som når de invaderer huset.
Alle 3 insektædere samt lille flagermus er repræsenteret.

Til vores store glæde har vi hele 5 arter af padder: Grøn frø, springfrø, skrubtudse, grønbroget tudse og lille salamander.

Insekterne er naturligvis de bedst repræsenterede, såvel ude som inde. Fra store jagtredderkopper inde til de store guldsmede ude. Ellers er myrerne som alle andre steder repræsenteret overalt.