Natugle


Kostræde landsby har gennem tiderne haft 2 natuglepar. Et nordligt og et sydligt. Det sydlige par huskes tilbage i tiden som et par man skulle passe på. Hvis man om aftenen bevægede sig langs vejen hen mod Svinøvej, kunne man risikere at blive angrebet af uglen.

Sidst i 70-erne var det sydlige uglepar stadig i byen, hvor vi nogle somre havde "glæde" af ungerne, der sad skiftevis på naboens eller vores tagrykke og over en 3-ugers periode skreg natten igennem.

Vi husker stadig en sommer, hvor vi var ude på vores daværende tennisbane for at se uglemutter med 2 unger sidde i vores poppel. Vi stod sammen med vores daværende kat: "Misser". Pludselig fortrækker katten til den anden side af bagnettet. Det sker samtidig med at uglemutter kommer strygende ned fra træet 25 m væk, lige mellem min kone og jeg i direkte retning mod Misser, som blev reddet af bagnettet. Uglen blev noget fortumlet ved mødet med nettet, men viklede sig ud og fløj tilbage til ungerne.

I de senere år har vi kun haft et natuglepar i byen, nemlig det nordlige par. Dette par holder til i udlængerne på Clemseje, hvor der i 2 gavle øverst oppe er et rundt støbegodsvindue uden glas. Det er uglernes porte.
Om aftenen i skumringen kan man se uglerne sidde inde bag vinduerne inden de flyver ud. Somme tiden en i hvert vindue og somme tider 2 i det samme.

Uglerne har stort set holdt sig i den nordlige ende af byen, men en sommeraften i 2009 landede en på rygningen af vores carport. Her sad den et kvarters tid alt imens det lykkedes mig at tage et billede. Godt nok med røde øjne forårsaget af blitzen. men alligevel.