Vinterfugle 2010
Vinteren 2010 bød på strenge forhold for både urtehaven og havens fugle.Selv om der var høstet mange æbler, så var der også mange tilbage. I begyndelsen var det kun byens solsorte, som var interesserede. Derefter dukkede 5-6 vindrosler op. Senere kom en flok sjakkere og 4-5 stære, så der var et mylder af æblespisende fugle på plænen foran køkkenvinduet.

Da sneen blev højere, og flokken måtte leve af den spand æbler, som Jette fodrede dem med hver dag, blev kun byens solsorte og et par enkelte sjakkere tilbage. Solsortene fornøjede sig også i foderhusene.Her blev der konkurreret med de mindre fugle: gråspurve, skovspurve, bogfinke, musvit og blåmejse.

De mindre fugle var, som det ses, oppe imod hård konkurrence.


I foderhuset lige uden for køkkenvinduet på vores gårdsplads har en af vores rødhalse taget fast plads. Den lader sig ikke skræmme af os, men bliver siddende. Her kan den holde øje med, når der kommer mad, også til den gamle kat, der bliver fodret. Den spiser resterne herfra. Sidder troligt i kort afstand og venter for derefter at overtage madtruget efter katten.
På billedet ser man rødhalsen lige bag katten, der af bare skam over sin affældighed vender ryggen til den frække fugl.
Lidt henne i sæsonen, fik vi købt fuglefrø, som vi også fodrede med og samtidig sat en foderautomat op til solsikkekærner. Det bevirkede at vi nu fik langt flere af vores mejser at se, foruden en sumpmejse, nogle grønirisker og kvækerfinker.
En enkelt silkehale aflagde også et kort besøg for at smage på de udlagte æbler. Den blev behandlet pænt af solsortene.