2: Hovedbygning
  3: Stald, lo, lade
  4: Sidebygning
  5: Vævehuse
  6: Vævemesterens hus
  7: Muremesterens hus
  8: Hørmesterens hus
  9: Hospital
10: Spinneskole
11: Heglehus
12: Kro
13: Rytterskole
14: Ny placering for kroen

Storkøbmanden Niels Ryberg med en ledelsesbaggrund indenfor statens fattigvæsen, hvor han forsøgte at gør væsenet selvhjulpen gennem tekstilproduktion, og med tanker og en betænkning om udvikling af fabriksvæsenet i Danmark forsøgte at virkeliggøre sine ideer på Øbjerggård.

Både den sociale og den uddannelsesmæssige dimension kom til at gennemsyre projektet, til gengæld blev der aldrig tale om det store afkast.

De første år

Christian Gottfried Voelker (1746-1819) flytter i 1778 til Køng som inspektør. I 1786 overtager han hele administrationen af Øbjerggård gods (forpagter det i 1898), Køng Fabrik og Vintersbølle Blegeri.

Voelker bliver i 1787 gift med Frederikke Otte, der er af Rybergs kones familie.
De er bosat i fabrikkens hovedbygning. Efter mandens død fortsatte Frederikke sin mands virke frem til 1823.

1777/78 begynder hørdyrkningen på Øbjerggårds brakmarker.

1778 etableres Køng spinneskole. Den grundmurede bygning etableres først i 1780.

1780 stiftes Næstved patriotiske Selskab, hvis formål det er at oprette spinneskoler. Selskabet tildeles statsstøtte. Selskabet medvirket til oprettelse af 13 spinneskoler frem til 1789.

1781 oprettes Høravlingsinstituttet i Køng. Det ledes af en hørmester med egen bolig. Her undervises i høravl og processerne frem til og med bragningen og skætningen, mens heglingen ledes af en heglemester. Senere sammenlægges begge områder under Hørinstituttet.

1781 opføres Gl. Øbjerggård, fabrikkens hovedbygning. Samme år opføres linnedsvæveriet, der udbygges frem til 1786 og hermed er fabrikken i gang.

De første år vævedes almindeligt lærred og drejstøj. i 1784 indførtes også damaskvævning.
1. damaskmønster blev købt i england. De øvrige 4-5 mønstre blev taget i brug frem til 1789.

Byggeri

Den tredie mester, der beboede eget hus, var murermesteren. Ham var der god brug for. Der har været konstant nybyggeri, dels på fabrikken med opførelse af forskellige nye bygninger: Skættehus, Heglehus, Tørrehus, Bragehus, Hørmølle, Spolehus, hospital....

Mange af husene var bindingsværk, men flere var grundmurede.

Der foruden blev der overalt i Køng og i Ring opført arbejderboliger, som fabrikkens arbejdere fæstede.
I Køng lå disse huse især på Togårdsvej, hvor der nu kun er få tilbage, anderledes i Ring, hvor man stadig kan få et indtryk af et anderledes landsbymiljø.
Her er vist et hus fra Køng Højbro beliggende ved siden af husflidsskolen.

Fabrikkens drift

Fabrikken tog sig af hele arbejdsgangen:
Opdateret d. 15.12.2001