Køng Kirke er bygget i 1250-1300. Et højt tårn med saddeltag blev bygget i 1450-1500.

1792-93 foretages en ombygning af kirken på Niels Rybergs foranledning. På tårnets vindfløj står: "Niels Ryberg 1792".

Kirken tilføjes de to korsarme, så den fremstår som en korskirke.
Dette står muligvis i forbindelse med, at kirken lå under rytterdistriktet. Noget tilsvarende er sket i Fr.borg amt.

Tårnet blev ombygget til det nuværende udseende med en kobberbeklædt firkantet bygning, dækket af en kobberbeklædt kuppel. Rundt om var opsat et jerngitter.

Et tilsvarende tårn blev lavet ved Niels Rybergs anden besiddelse Frederiksgave på Fyn, nu Hagenskov, Dreslette Kirke

Oprindelsen til udseendet er uvis, men man mener at inspirationen er hentet fra en af Rybergs rejser fra det sydlige. En anden teori er, at tårnet skulle have været et fyrtårn. Selvom det øverste af tårnet ligner et observatorium, er dette ikke tilfældet.

Der blev indrettet våbenhus i tårnet. Det tidligere våbenhus og et sakristi blev nedrevet.

Kirken blev restaureret i 1925-30.

Tårnets øvre del blev istandsat i 1954 og igen i 1997.

1997 faldt endvidere skibets hvælving ned, men er nu genopført.


Opdateret d. 12.8.2007