Når man i dag kører gennem Køng har man svært ved at se, at der her i 1774, blev startet et industrielt og socialt eventyr, der strakte sig over 3 generationer.