Majs


Jeg har i mange år dyrket sukkermajs. Der har som regel været problemer med at så på friland om foråret. Majsen er ikke spiret eller duer og fasaner har taget sig af kærnerne, og når planten er spiret så også af de spæde planter.
Derfor har jeg i en periode sået inde, og drevet planterne i drivhus, indtil de kunne plantes ud.

I de senere år har dyrkningen imidlertid foregået således:
Majsen sås i 2 omgange med ca. 1 måneds mellemrum for at forlænge sæsonen.
1. hold sås i mistbænk, hvor den også får lov til at vokse den første tid. Der sås midt i april måned.
2. hold sås på friland, hvor der i maj-juni ingen problemer er med spiring eller fugle.

Majsen placeres således, at den skygger mindst muligt for resten af planterne. Jeg prøver ligesom landmændene at dyrke majs det samme sted fra år til år.
På billedet ses majsen i den østlige side af urtehaven op ad hækken. Billedet er taget omkring 1. juni.

Man kan godt så rigeligt med majsfrø, men der skal tyndes meget ud, for at få et godt resultat.
Rigeligt med gødning og vand er en forudsætning.

Blæsevejr, som vi plejer at have en del af i foråret kan få majsen til at vælte. Det synes, som placeringen op ad hækken hjælper noget på dette problem.

Jeg tager et par tørre majskolber til side, for at have frø til næste år.


I år har jeg prøvet at dyrke popcornsmajs. Jeg såede simpelthen fra en pose med majs beregnet til popcorn. Det er gået over al forventning. Kolberne skal være helt modne, og skal høstes i oktober måned, men kræver måske selv derefter nogen tørring.

Planterne er sået inde og drevet i drivhus inden udplantning. De er blevet beskyttet mod blæst at et trådhegn, som er sat rundt om planterne. Popcornsmajsen ses ikke. Den er placeret i baggrunden bag sprinkleren.