Rewentlowske skoler
I perioden op til 1790 opførte Reventlow 15 skoler indenfor Grevskabet Christianssæde. På kortet over ruten ligger de 5:

Skørringe Skole, lige overfor Kirken. Her betegnet ved Degnens jord.
Den gamle bygning er væk, og der er bygget en nyere skole først i 1900-tallet. De store elever herfra kom Til Brandstrup Centralskole i 1956.
Opager Skole
Rødbyvej 38.
Skolen er vist med rød ramme foroven. Nederst med grøn ramme, Kaj Munks barndomshjem.


Billedet er fra "Foråret så sagte kommer"

Nutidigt billede af Opager Skole.


Alminde Skole
Skolen har ligget ved gadekæret, men allerede i begyndelsen af 1800-tallet er grunden lagt ind under matrikel 23, som kortet viser, hvorfor skolen må have været tidligt nedlagt.Brandstrup Skole .
beliggende på grænsen mellem Vejleby og Brandstrup. Det må forventes at der er kommet børn fra begge landsbyer hertil. Skolen blev i begyndelsen af 1900-tallet revet ned til fordel for alderdomshjem og kommunalforvaltning.
Tirsted Skole
Den oprindelige Revenlowske skole blev i begyndelsen af 1900-tallet ombygget til kommunal skole, disse Bygninger ligger der endnu.

Det er forbløffende tæt Brandstrup og Tirsted skoler er placeret i forhold til hinanden, når man betænker, at der fra Brandstrup Skole gik en kirkesti til Tirsted Kirke.


Links:
Skolemanden Reventlow
Rewentlovs Seminarium Vesterborg præstegårds Seminarium åbnede i 1802 og virkede til 1831. Det blev stiftet af den visionære godsejer Greve Christian Ditlev Reventlow:
Sogneråd