Ålstrup

Som så mange andre herregårde er Ålstrup opstået på tomten af en nedlagt landsby, Olstorp og efter den fik herregården sit navn, Olstrup, der i tidens løb forvanskedes til Aalstrup.
Aalstrup er en gammel hovedgård, den er nævnt første gang 1428, hvor den tilhører Iven Foss, en datter gifter sig med Laurids Jensen Vasspyd og den er i familen Vasspyds eje til 1560, den mest fremtrædende af Vasspydslægten var Laurids Madsen Vasspyd. Han var af Christian d. 2. blevet udnævnt til Høvedsmand på den nyopførte fæstning, Engelborg på Slotø i Nakskov fjord, senere blev han landsdommer, et embede han beklædte til sin død 1535.

1560 gifter en datter sig med Erik Grubbe der med dygtighed, men tillige også med en sjælden hensynsløshed, der overfor bønderne til tider var det rene tyrani, skrabede slægten store rigdomme til sig. Grubbe slægten ejede Aalstrup indtil 1634.

Herefter er den i flere familiers eje til 1661 hvor Ålstrup blev købt af Rigshovmester Joachim Gersdorff, der også ejede Tostrup (Christianssæde).

Christian Ditlev greve Reventlow til Tostrup (Christianssæde) overtager gården og lod bygge en ny hovedbygning i 1728, den blev bygget i bindingsværk ovenpå det gamle kælder fundament fra 1428. Ålstrup var ladegård til Christianssæde ved udstykningen 1928, hvor halvdelen af Ålstrups jorder blev til husmandsbrug.
Under gården hørte Landet Sogn med landsbyerne: Opager, Ågerup, Askø, Korterup, Landet, Alminde, Bjergeskov og Skodsebølle.
Gården var tidligere større, men 1596 blev Gammelgaard med Ryde sogn bygget som herregård af Lavrids Grubbe, søn fra Aalstrup.

Nuværende ejer : Svend Erik Olsen Ager 140 ha /park 2 ha /andet 5 ha Aalstrup er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1428 og var en avlsgård under Christianssæde fra 1728 til 1928.

Aalstrup Gods er på 147 hektar.

Ejere af Aalstrup(1428-1439) Iven Foss
(1439-1459) Karen Ivensdatter Foss gift (1) Jensen (2) Vasspyd
(1459-1463) Lavrids Jensen Vasspyd
(1463-1483) Karen Ivensdatter Foss gift (1) Jensen (2) Vasspyd / Iven Herlufsen Jensen
(1483-1519) Mads Lavridsen Vasspyd
(1519-1535) Lavrids Madsen Vasspyd
(1535-1549) Mads Lavridsen Vasspyd
(1549-1560) Anna Lavridsdatter Vasspyd gift Grubbe
(1560-1573) Erik Grubbe
(1573-1614) Peder Eriksen Grubbe
(1614-1622) Jesper Pedersen Grubbe
(1622-1625) Anne Hansdatter Wittrup gift Grubbe / Erik Jespersen Grubbe / Jørgen Jespersen Grubbe
(1625-1631) Anne Hansdatter Wittrup gift Grubbe / Erik Jespersen Grubbe
(1631-1634) Anne Hansdatter Wittrup gift Grubbe
(1634-1638) Barbara Hansdatter Wittrup gift Friis
(1638-1639) Christen Friis
(1639-1654) Gregers Christensen Friis
(1654-1661) Henrik Bielke
(1661) Joachim von Gersdorff
(1661-1669) Jørgen Bielke / Jens Rodsteen
(1669-1686) Poul von Klingenberg
(1686-1700) Jens baron Juel
(1700-1702) Jens baron Juels dødsbo
(1702-1708) Vilhelm Frederik baron Gyldencrone
(1708-1728) Anne Vind Banner gift (1) Gyldencrone (2) Rantzau
(1728-1738) Christian Ditlev greve Reventlow
(1738-1775) Christian Ditlev greve Reventlow
(1775-1827) Christian Ditlev Frederik greve Reventlow
(1827-1851) Christian Ditlev greve Reventlow
(1851-1875) Ferdinand Carl Otto greve Reventlow
(1875-1889) Benedicte Christiane komtesse Reventlow gift Reventlow
(1889-1928) Christian Einar Ferdinand Ludvig Eduard greve Reventlow
(1928-1966) Svend Olsen
(1966-) Svend Erik Olsen