Kaj Munk
var født i Maribo den 13.januar 1898. Hans far, garvermester Carl Emanuel Petersen døde af et hjertetilfælde året efter, og den enlige mor Mathilde, der fik tuberkulose, døde i 1903. Begge forældre blev begravet på Maribo kirkegård, og på deres gravsten gjorde man også plads til Kaj.
Mod forventning klarede han sig og kom som 5-årig til Opagerskov, hvor hans mors barnløse kusine Marie og hendes mand, Peter Munk tog ham i pleje. Seks år tidligere havde Marie og Peter Munk mistet et barn under en svær fødsel, og Kaj kom til at opleve sig selv som stedfortræder for dette barn.
Han nægtede at sige mor til Marie, indtil hun den første jul havde pyntet juletræet så pænt, at han blev rørt og meddelte, at han nu ville kalde hende mor.

Marie var den, der bestemte i hjemmet og gik flittigt med mand og barn i kirke og i missionshuset i Brandstrup hos den indremissionske vækkelsesprædikant Julius Bachevold. Allerede på dette tidspunkt bestemte Kaj sig for at blive præst.

Samme år begyndte han, at gå i skole i Opager i Landet kommune. Skolen lå 7-800 meter fra hjemmet, men da denne året efter blev lukket, opsøgte Peter Munk lærer Martinus Wested i nabosognet Vejleby for at få Kaj i skole her.

En af senere begrundelserne var, at Kaj var svagelig, og derved kunne få en kortere skolevej.
Søren Daugbjerg giver imidlertid udtryk for en anden opfattelse i sine bøger: "Martinus Wested" og "Kaj Munk".
Han mener, at på trods af, at Marie tilhørte Indre Mission og Martinus Wested var grundtvigianer, havde Marie blik for, at den nyansatte Wested var en dygtig lærer, og hun derfor ville have den fremmelige Kaj til den forholdsvis nybyggede Vejleby Skole.

Skoleskift fra kommune til kommune var ikke let, men inden nedlæggelsen af Opager Skole og før Vejleby Skole blev bygget har Opager Skole formodentlig haft børn fra begge kommuner. Det har måske gjort opgaven lettere.
Sognerådet gav tilladelsen under forudsætning af, at drengen selv medbragte bord og stol, som blev stillet op ved siden af kakkelovnen.

På denne måde ser vi, at debatten om at vælge skole, efter hvor god man synes skolen er, ingenlunde er et nyt fænomen.

Da jeg selv har siddet i samme klasseværelse, ser jeg det for mig. Man kommer ind fra en entre. Til højre midt på væggen står den store kakkelovn, der blev fyret med kul i. Kaj har formodentlig siddet foran denne ud til væggen, næsten på højde med katederet. I resten af klassen stod de dobbelte faste skolepulte på 3 rækker.
Til venstre for døren var biblioteket. Et bogskab, som Wested fik udvirket, og stadig var skolens bibliotek i 1955.

Lærer Wested og kapellanen Oscar Geismar, der begge var grundtvigianere, kom til at præge Kaj for livet. De fik udvirket, at han kom på Maribo private Realskole, hvor han oplevede tre udbytterige år, og efter endt eksamen i 1914 opnåede han et stipendium, så han kunne fortsætte på katedralskolen i Nykøbing Falster.
De tre gymnasieår var til gengæld en ørkenvandring, men i de år knyttede han venskaber, der knyttede ham til Østlolland resten af livet. I året 1916 oplevede han også den glæde, at han nu havde ret til at kalde sig Munk, idet Peter og Marie adopterede ham, da han fyldte 18.
Oscar Geismar endte som hofkappellan.

Link: lollandfalstershistorie.dk