Maglebjerg

Maglebjerg betyder store bjerg. Selv om det ikke synes af meget, er det alligevel højeste sted lige i nærheden. ser man på oversvømmelseskortet fra Stormfloden i 1872, ses at det ikke oversvømmede område sydvest for Vejleby netop er Maglebjerg.

Jeg kender bjerget. Min legekammerat boede på den lille gård skråt fremme til højre, så det var her jeg drønede henover.

Vejen til højre på kortet hedder Højevej. Siddende i bilen nede fra Maglebjeggård, er det til venstre. Det er den gamle Rødby-Nakskov landevej. Vejen gik dengang som senere gennem de beboede steder: Rødby - Sæddinge - Nebbelunde - Gerringe - Tirsted - Vejleby - Ågerup - Alminde - Skodsebølle - Græshave - Arninge frem til Holleby, hvor der var et vadested frem til Nakskov Færgeland, hvor man blev færget over Nakskov Fjord til Nakskov, der lå på nordsiden af fjorden.

Her på Maglebjerg lå en smedie. Ca. midt mellem Rødby og Nakskov var der et reparationssted. Sandsynligvis var der også et traktørsted.
Som det ses løb vejen oprindeligt lige ud mod vest, men senere omlagt mod nord ned forbi Maglebjerggård. I min tid gik vejen, som bussen kørte, gennem Vejleby.

Højevej var i min barndom belagt med skærver, som den eneste vej i sognet. Om vinteren så man Teofil sidde her og hugge skærver, her midt i 1950-erne. Teofil var polak og boede på Vejleby Kirkevej. Han var daglejer hos bønderne og derfor sæsonarbejder. Om vinteren gik han på kommunen, og måtte derfor ud for at lave noget for støtten.

De 2 røde parceliststeder på Højevej, blev i min tidlige barndom bygget af 2 polske brødre Kiska. Tidligere lå en gård, som brændte i ca. 1947. Det er min første erindring, da jeg stod i vinduet i det første af de 2 røde huse, og så røgen og forinden masser af biler på vej derover. Gården ses nederst til højre på kortet til venstre.

Kigger vi til højre, ser vi 3 gårde ude på Hæsø. Også her boede polakker, også Kiskaer, alle efterkommere af de polske roearbejdere.
Hæsø var under Reventlow fællesgræsning for Vejleby og Korterup, men efter udskiftningen og selvejet, blev øen delt op i lodder, og 3 af disse er nu bebygget.

Mod syd ser vi ud over Rødby Fjord. Nu er det grønt landskab, men før 1927 var der her fra Maglebjerg en flot udsigt over det åbne vand.